Ambasada italiane në Tiranë dhuron materiale dhe pajisje logjistike për Aeroportin e Gjirokastrës

Ndërhyrje|

Punës sonë për rikthimin e aeroportit të Gjirokastrës në një hapësirë të përshtatshme për... Read More → Ambasada italiane në Tiranë dhuron materiale dhe pajisje logjistike për Aeroportin e Gjirokastrës

Rehabilitimi i mureve mbajtës, përgjatë rrugëve të brendshme të qytetit

Ndërhyrje|

Rehabilitimi i mureve mbajtës, përgjatë rrugëve të brendshme në lagjet “Dunavat”dhe “Palorto”... Read More → Rehabilitimi i mureve mbajtës, përgjatë rrugëve të brendshme të qytetit

Momente gjatë pastrimit dhe sistemimit të mbetjeve urbane në qytet.

Ndërhyrje|

Bashkia Gjirokastër është pjesë aktive e Planit Kombëtar të Pastrimit. Strukturat e bashkisë... Read More → Momente gjatë pastrimit dhe sistemimit të mbetjeve urbane në qytet.

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër vazhdojnë sistemimin e segmenteve rrugore

Ndërhyrje|

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër vazhdojnë sistemimin e segmenteve rrugore në njësitë administrative... Read More → Strukturat e Bashkisë Gjirokastër vazhdojnë sistemimin e segmenteve rrugore

Bashkia Gjirokastër ndërhyn për rehabilitimin e rrugëve të brendshme të dëmtuara si shkak i reshjeve të stinës.

Ndërhyrje|

Bashkia Gjirokastër ndërhyn për rehabilitimin e rrugëve të brendshme të dëmtuara si shkak i reshjeve... Read More → Bashkia Gjirokastër ndërhyn për rehabilitimin e rrugëve të brendshme të dëmtuara si shkak i reshjeve të stinës.

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër vazhdojnë ndërhyrjen për pastrimin dhe sistemimin e rrjetit të kullimit në sipërfaqet bujqësore.

Ndërhyrje|

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër vazhdojnë ndërhyrjen për pastrimin dhe sistemimin e rrjetit të... Read More → Strukturat e Bashkisë Gjirokastër vazhdojnë ndërhyrjen për pastrimin dhe sistemimin e rrjetit të kullimit në sipërfaqet bujqësore.

Rehabilitimi dhe mirëfunksionimi i rrjetit të ndriçimit publik është një prej prioriteteve të Bashkisë Gjirokastër.

Ndërhyrje|

Rehabilitimi dhe mirëfunksionimi i rrjetit të ndriçimit publik është një prej prioriteteve të... Read More → Rehabilitimi dhe mirëfunksionimi i rrjetit të ndriçimit publik është një prej prioriteteve të Bashkisë Gjirokastër.

Strukturat e bashkisë ndërhyjnë për evitimin e problematikave, në qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e këmbësorëve.

Ndërhyrje|

Strukturat e bashkisë ndërhyjnë për evitimin e problematikave, në qarkullimin e automjeteve dhe... Read More → Strukturat e bashkisë ndërhyjnë për evitimin e problematikave, në qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e këmbësorëve.

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër, në kuadër të Planit Kombëtar të Pastrimit, vazhdojnë largimin e mbetjeve urbane në qytet dhe njësitë administrative.

Ndërhyrje|

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër, në kuadër të Planit Kombëtar të Pastrimit, vazhdojnë largimin e... Read More → Strukturat e Bashkisë Gjirokastër, në kuadër të Planit Kombëtar të Pastrimit, vazhdojnë largimin e mbetjeve urbane në qytet dhe njësitë administrative.

Shërbimi për Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpëtimi, në Bashkinë Gjirokastër

Ndërhyrje|

Shërbimi për Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpëtimi, në Bashkinë Gjirokastër, gjatë periudhës së festave... Read More → Shërbimi për Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpëtimi, në Bashkinë Gjirokastër

Close Search Window