Sipas rregullores se brendeshme te funksionimit te  Keshillit Bashkiak, kontaktet me median mbahen nga Kryetari i Keshillit Bashkiak.

Lavdi Hasani. Kryetar i  Keshillit Bashkiak.

Tel: +355 692696204

e-mail: hasanilavdi@yahoo.com

Comments are closed.

Close Search Window