Njoftim per Konsultim Publik

Shpallje|

Njoftim per Konsultim Publik... Read More → Njoftim per Konsultim Publik

VENDIM PER PERCAKTIMIN E VENDEVE PUBLIKE NE TERRITORIN E BASHKISE GJIROKASTER PER AFISHIMIN PREJ PARTIVE POLITIKE SUBJEKTEVE ZGJEDHORE TE MATERJALEVE PROPAGANDISTIKE PER ZGJEDHJET VENDORE, DATE 14 MAJ 2023

Shpallje|

... Read More → VENDIM PER PERCAKTIMIN E VENDEVE PUBLIKE NE TERRITORIN E BASHKISE GJIROKASTER PER AFISHIMIN PREJ PARTIVE POLITIKE SUBJEKTEVE ZGJEDHORE TE MATERJALEVE PROPAGANDISTIKE PER ZGJEDHJET VENDORE, DATE 14 MAJ 2023

Bashkia Gjirokastër çel aplikimet për lidhjen e kontratave me fermat blegtorale dhe barinjtë, për shfrytëzimin e kullotave për sezonin e verës 2022.

Shpallje|

Njoftim Bashkia Gjirokastër çel aplikimet për lidhjen e kontratave me fermat blegtorale dhe barinjtë,... Read More → Bashkia Gjirokastër çel aplikimet për lidhjen e kontratave me fermat blegtorale dhe barinjtë, për shfrytëzimin e kullotave për sezonin e verës 2022.

Njoftim  Faza e dytë për programin e “Subvencionit të qirasë”. 

Shpallje|

Qytetarët që kanë depozituar kërkesën dhe formularin tip duhet të dorëzojnë pranë Drejtorisë së... Read More → Njoftim  Faza e dytë për programin e “Subvencionit të qirasë”. 

Njoftim

Shpallje|

Në kuadër të zbatimit të programeve të strehimit social, hapen aplikimet për “ Subvencion qiraje”.... Read More → Njoftim

Njoftim Shpallje Fituesi

Shpallje|

... Read More → Njoftim Shpallje Fituesi

Njoftim për shpallje për vend pune të lirë pune

Shpallje|

... Read More → Njoftim për shpallje për vend pune të lirë pune

Bashkia Gjirokastër ka zhvilluar me transparencë procesin e dhënies në përdorim të sipërfaqeve kullosore dimërore për blegtorët.

Shpallje|

Bashkia Gjirokastër ka zhvilluar me transparencë procesin e dhënies në përdorim të sipërfaqeve... Read More → Bashkia Gjirokastër ka zhvilluar me transparencë procesin e dhënies në përdorim të sipërfaqeve kullosore dimërore për blegtorët.

Njoftim Konsultim me Publikun

Shpallje|

Njoftim Konsultim me Publikun ➡️Në kuadër të PZHIUT ka përfunduar faza e projekt-zbatimit në... Read More → Njoftim Konsultim me Publikun

🔴Njoftim

Shpallje|

🔴Njoftim Aplikime për Programet e Strehimit Social – Faza e Parë Të nderuar qytetarë të... Read More → 🔴Njoftim

Close Search Window