Njoftim per Konsultim Publik

Uncategorized|

Konsultim publik... Read More → Njoftim per Konsultim Publik

Plani i Përshtatjes ndaj Ndryshimeve Klimatike

Uncategorized|

... Read More → Plani i Përshtatjes ndaj Ndryshimeve Klimatike

Procesi i Planit Vendore te Pershtatjes.

Uncategorized|

Procesi i Planit Vendor të Përshtatjes... Read More → Procesi i Planit Vendore te Pershtatjes.

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 01.07.2024

Njoftime|

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 01.07.2024... Read More → Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 01.07.2024

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 31.02.2024

Njoftime|

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 31.05.2024... Read More → Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 31.02.2024

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 30.04.2024

Njoftime, Uncategorized|

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 30.04.2024... Read More → Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 30.04.2024

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 27.02.2024

Njoftime|

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 27.02.2024... Read More → Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 27.02.2024

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 31.01.2024

Njoftime|

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 31.01.2024... Read More → Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 31.01.2024

Njoftim Thirrje.

Uncategorized|

... Read More → Njoftim Thirrje.

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 14.12.2023

Njoftime|

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 04.12.2023... Read More → Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 14.12.2023

Close Search Window