REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE

Nr.KërkesëAnkesëVërejtjeKodi i regjistrimitÇështjaData e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë“Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)”
“Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)”
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)“Mbështetur nga Këshilli (kërkesa, ankesa) Po/Jo”“Zbatuar nga Ekzekutivi (Data)”“Përgjigjia (data dhe numri)”
1Për vendosje emri rruge.K01Për vendosje emri rruge.24.08.2020Drejtoria e urbanistikës Komisioni I Ekonomisë, Financës, Ndërtimit , Zhvillimit Urban dhe Rural.
Jo08.09.2020 /01
2Për mbrojtjen nga përmbytjetK02Për mbrojtjen nga përmbytjet29.07.2020Drejtoria e shërbimeve komunitare dhe utilitareKomisioni I Shërbimeve Publike , Sterim, Nxitje e Punësimit, Transport.
20.08.2020 /02
3Për ndërhyrje në rrugëK03Për ndërhyrje në rrugë18.12.2020Drejtoria e shërbimeve socialeKomisioni I Shëndetësisë ,Shërbimit Social dhe Barazisë Gjinore
4Për përcaktimin e titujve të nderit sipas kritereve.K04Për përcaktimin e titujve të nderit sipas kritereve.06.04.2021Këshilli-komisioni i titujve të nderitKomisioni I Arsmit, Kulturës, Kreativitetit, Sportit dhe marrëdhënieve me jashtë.
5Për pastrimi e ambientit të QKF "Fato Berberi" nga vegjetacioniK05Për pastrimi e ambientit të QKF "Fato Berberi" nga vegjetacioni30.08.2021Drejtoria e shërbimeve komunitare dhe utilitareKomisioni I Shërbimeve Publike , Sterim, Nxitje e Punësimit, Transport.
6Marrje masash për lëvizjen e lirë të qytetarve dhe mjeteve në lagjien: "11 Janari"A06Marrje masash për lëvizjen e lirë të mjeteve në lagjien: "11 Janari"30.08.2021Drejtoria e shërbimeve komunitare dhe utilitareKomisioni I Shërbimeve Publike , Sterim, Nxitje e Punësimit, Transport.
7 KerkeseK07Dhenie Titull Nderi04.08.2022Këshilli-komisioni i titujve të nderitKëshilli-komisioni i titujve të nderit28.09.2022Po
8KerkeseK08Dhenie Titull Nderi07.09.2023Këshilli-komisioni i titujve të nderitKëshilli-komisioni i titujve të nderit05.10.2023Po
9KerkeseK09Dhenie Titull Nderi07.09.2023Këshilli-komisioni i titujve të nderitKëshilli-komisioni i titujve të nderit05.10.2023Po
10KereseK10Dhenie Titull Nderi07.09.2023Këshilli-komisioni i titujve të nderitKëshilli-komisioni i titujve të nderit05.10.2023Po
11KerkeseK11Dhenie Titull Nderi07.09.2023Këshilli-komisioni i titujve të nderitKëshilli-komisioni i titujve të nderit05.10.2023Po
12KerkeseK12Per vendosjen ne shtepine e te moshuarve.09.10.2023Komisioni i Perkrahjes SocialeKomisioni i Perkrahjes SocialeNe shqyrtim
13KerkeseK13Mbeshtetje per transerimin e baneses ne prone te bashkise06.11.2023Komisioni i Perkrahjes SocialeKomisioni i Perkrahjes SocialeJo23.11.2023
14KerkeseK14Per vendosjen ne basoreljevin e qytetit portretin e Urani Rumbos21.12.2023Këshilli-komisioni i titujve të nderitKëshilli-komisioni i titujve të nderit17.01.2024Ne shqyrtim
15KerkeseK15Per ndihme financiare15.01.2024Drejtoria e Emergjencave CivileDrejtoria e Emergjencave Civile27.02.2024Ne shqyrtim
16KerkeseK16Per ndertim rruge fshati dhe varreza. Fshati Plesat.05.02.2024Drejtoria e urbanistikës Ne shqyrtim. Nevoje per projekt
17KerkeseK17Ndihme financiare si pase e renies se zjarrit ne banese.15.01.2024Drejtoria e Emergjencave CivileKomisioni i Finances29.03.2024Po08.04.2024
18KerkeseK18Marje masash per nderhyrje ne linjat e transportit nderqytetas.29.04.2024Drejtoria e te ArdhuraveKomisioni i Finances31.05.2024Jo31.05.2024
19KerkeseK19Ndihme financiare si pase e renies se zjarrit ne banese.14.05.2024Drejtoria e Emergjencave CivileKomisioni i Finances31.05.2024Po31.05.2024 me shkrese
20KerkeseK20Per vendosjen e emrit te aeroportit15.05.2024Drejtoria JuridikeKomisioni Juridik31.05.2024Ne shqyrtim31.05.2024 me telefon
21KerkeseK21Mbeshtetje Financiare21.05.2024Drejtoria e FinancesKomisioni i Finances31.05.2024Po03.06.2024 me shkrese
Plotësoni fushat e mëposhtme për ankesën tuaj:

    Comments are closed.

    Close Search Window