REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE

Nr.KërkesëAnkesëVërejtjeKodi i regjistrimitÇështjaData e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë“Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)”
“Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)”
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)“Mbështetur nga Këshilli (kërkesa, ankesa) Po/Jo”“Zbatuar nga Ekzekutivi (Data)”“Përgjigjia (data dhe numri)”
1Për vendosje emri rruge.K01Për vendosje emri rruge.24.08.2020Drejtoria e urbanistikës Komisioni I Ekonomisë, Financës, Ndërtimit , Zhvillimit Urban dhe Rural.
Jo08.09.2020 /01
2Për mbrojtjen nga përmbytjetK02Për mbrojtjen nga përmbytjet29.07.2020Drejtoria e shërbimeve komunitare dhe utilitareKomisioni I Shërbimeve Publike , Sterim, Nxitje e Punësimit, Transport.
20.08.2020 /02
3Për ndërhyrje në rrugëK03Për ndërhyrje në rrugë18.12.2020Drejtoria e shërbimeve socialeKomisioni I Shëndetësisë ,Shërbimit Social dhe Barazisë Gjinore
4Për përcaktimin e titujve të nderit sipas kritereve.K04Për përcaktimin e titujve të nderit sipas kritereve.06.04.2021Këshilli-komisioni i titujve të nderitKomisioni I Arsmit, Kulturës, Kreativitetit, Sportit dhe marrëdhënieve me jashtë.
5Për pastrimi e ambientit të QKF "Fato Berberi" nga vegjetacioniK05Për pastrimi e ambientit të QKF "Fato Berberi" nga vegjetacioni30.08.2021Drejtoria e shërbimeve komunitare dhe utilitareKomisioni I Shërbimeve Publike , Sterim, Nxitje e Punësimit, Transport.
6Marrje masash për lëvizjen e lirë të qytetarve dhe mjeteve në lagjien: "11 Janari"A06Marrje masash për lëvizjen e lirë të mjeteve në lagjien: "11 Janari"30.08.2021Drejtoria e shërbimeve komunitare dhe utilitareKomisioni I Shërbimeve Publike , Sterim, Nxitje e Punësimit, Transport.
Plotësoni fushat e mëposhtme për ankesën tuaj:

    Comments are closed.

    Close Search Window