Kryetari i Bashkisë Flamur Golemi : Mbështetje në 2022 për zhvillimin e agroturizmit në Nj. Ad. Lunxhëri

Konsultime Publike|

Në Njësinë Administrative Lunxhëri prioritet për vitin 2022 do të jenë investimet për mbrojtjen e... Read More → Kryetari i Bashkisë Flamur Golemi : Mbështetje në 2022 për zhvillimin e agroturizmit në Nj. Ad. Lunxhëri

Kryebashkiaku Golemi : Mirëmenazhimi i mbetjeve urbane prioritet gjatë 2022 në Nj. Ad. Antigone

Konsultime Publike|

Gjatë dëgjesës publike në Njësinë Administrative Antigone përcaktuam investimet prioritare për... Read More → Kryebashkiaku Golemi : Mirëmenazhimi i mbetjeve urbane prioritet gjatë 2022 në Nj. Ad. Antigone

Kryetari i Bashkise Flamur Golemi : Investime në shërbim të komunitetit në Nj. Ad. Lazarat gjatë 2022.

Konsultime Publike|

Vazhduam me Njësinë Administrative Lazarat dëgjesat publike për projektbuxhetin 2022 dhe së bashku me... Read More → Kryetari i Bashkise Flamur Golemi : Investime në shërbim të komunitetit në Nj. Ad. Lazarat gjatë 2022.

Kryetari i Bashkisë Flamur Golemi : Prioritet gjatë 2022 nxitja e agroturizmit në Nj. Ad. Cepo

Konsultime Publike|

Në Njësinë Administrative Cepo bashkëbiseduam me kryetarët e fshatrave për prioritetet në buxhetin... Read More → Kryetari i Bashkisë Flamur Golemi : Prioritet gjatë 2022 nxitja e agroturizmit në Nj. Ad. Cepo

Kryetari i Bashkisë Flamur Golemi : Bashkëbisedim me bizneset e Pazarit karakteristik për buxhetin 2022

Konsultime Publike|

Me bizneset në zonën e Pazarit bëmë dëgjesën e radhës për projekt-buxhetin e vitit 2022, si dhe... Read More → Kryetari i Bashkisë Flamur Golemi : Bashkëbisedim me bizneset e Pazarit karakteristik për buxhetin 2022

Kryetari i Bashkisë Flamur Golemi : Më shumë investime në Nj. Ad. Picar gjatë 2022

Konsultime Publike|

Në Njësinë Administrative Picar vazhduam turin e dëgjesave publike për projektbuxhetin lokal 2022.... Read More → Kryetari i Bashkisë Flamur Golemi : Më shumë investime në Nj. Ad. Picar gjatë 2022

Kryetari i Bashkisë Flamur Golemi : Projektbuxheti 2022, mjedis i pastër në shërbim të turizmit në Nj. Ad. Odrie.

Konsultime Publike|

Zhvilluam dëgjesën publike në Njësinë Administrative Odrie për buxhetin 2022, ndërsa me kryetarët e... Read More → Kryetari i Bashkisë Flamur Golemi : Projektbuxheti 2022, mjedis i pastër në shërbim të turizmit në Nj. Ad. Odrie.

Kryetari i Bashkisë Flamur Golemi : Nisim dëgjesat publike për buxhetin lokal 2022

Konsultime Publike|

Turin e dëgjesave publike për projektbuxhetin lokal 2022 e nisëm me një bashkëbisedim, me... Read More → Kryetari i Bashkisë Flamur Golemi : Nisim dëgjesat publike për buxhetin lokal 2022

Close Search Window