Konsultime Publike|

Turin e dëgjesave publike për projektbuxhetin lokal 2022 e nisëm me një bashkëbisedim, me përfaqësuesit e shoqatave të personave me aftësi të kufizuar. Bashkia Gjirokastër do të vazhdojë  mbështetjen për këtë kategori sociale në nevojë përsa i përket integrimit, punësimit dhe strehimit të tyre. Gjithashtu prioritet gjatë vitit të ardhshëm do ti kushtohet çeljes së Qendrës Multifunksionale, si dhe rritjes së efikasitetit të shërbimeve sociale në mjediset publike për personat me aftësi të kufizuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window