REGJISTRI I MBLEDHJEVE TE KESHILLIT BASHKIAK

"Nr. Mbledhjes
(viti___)"
Njoftimi i Mbledhjes

(lidhja për shkarkim)
Njoftimi i Mbledhjes

Menyra e Njoftimit (uebpage, tabela e njoftimeve, TV, tjeter)
Mbajtja e Mbledhjes

"Data
(d/m/v)"
Mbajtja e Mbledhjes

Vendi
Mbajtja e Mbledhjes

Ora e fillimit
Mbajtja e Mbledhjes

Ora e përfundimit
Mbajtja e Mbledhjes

Kohëzgjatja e mbledhjes
Lloji i Mbledhjes

(Radhës, Jashtë Radhe, Emergjente, Elektronike, Shtyrë, Mbyllur)
Sesioni i mbledhjes i hapur i mbyllur"Rendi i Ditës
(lidhja për shkarkim)"
"Video
(lidhja)"
"Procesverbali
(lidhja për shkarkim)"
Viti 2021Njoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër24.12.2021Hotel "Cajupi"12:00I hapur
Viti 2022http://bashkiagjirokaster.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-te-bashkise-gjirokaster-date-31-01-2022/Njoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër31.01.2022Hotel "Cajupi"12:0013:0060 minMbledhje e RadhesI hapurhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/njoftim-3/http://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/processakt.31.01.2022_202205120935.pdf
Viti 2022Njoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër18.02.2022Online11:0011:4545 minMbledhje JashtëradheI hapurhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/IMG_6754-1.pdf
Nr 3/Viti 2022http://bashkiagjirokaster.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-te-bashkise-gjirokaster-date-28-02-2022/Njoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër28.02.2022Hotel "Cajupi"12:00Mbledhje e RadhesI hapurhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/proces.28.02.2022_202205120938.pdf
Nr 4/Viti 2022http://bashkiagjirokaster.gov.al/njoftim-per-mbledhje-jashte-radhe-te-keshillit-te-bashkise-gjirokaster-date10-03-2022/Njoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër10.03.2022Online12:00Mbledhje JashtëradheI hapurhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/njoftim-per-mbledhje-jashte-radhe-te-keshillit-te-bashkise-gjirokaster-date10-03-2022/http://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/06/proces.10.03.2022_202205120937.pdf
Nr5/Viti 2022https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid03155Mkuesf1qwLaC72Ak5dWPpNT12rUjopvMzbpVdVniBbaYBAWfP2UbBsS7kUH8Rl&id=110290420777831&m_entstream_source=timeline&__tn__=%2As%2As-RNjoftimi në Faqen Zyrtare të Facebook të Këshillit Bashkiak Gjirokastër31.03.2022Hotel "Cajupi"14:1016:352 orë e 25minMbledhje e RadhesI hapurhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/04/Rendi-i-Dites.jpeghttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2022/05/proces-verbal-31.03.2022.pdf
Nr6/Viti 2022https://www.facebook.com/110290420777831/posts/pfbid04ibvy1qtbCKvkV3PEBQdPjm3HqB7KPzj9bh1eG6LnKSDosSLurk3KBiYzgzPYusxl/?sfnsn=moNjoftimi në Faqen Zyrtare të Facebook të Këshillit Bashkiak Gjirokastër27.04.2022Hotel "Cajupi"12:0013:401 ore 40 minMbledhje e RadhesI hapurhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-includes/images/media/document.pnghttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-includes/images/media/document.png
Nr7/Viti 2022https://www.facebook.com/110290420777831/posts/pfbid0Hr1uKFVh25vGozbV22M1EZCNNyXM6VbgpdHZSX2Qw2J2ZqsDHcb3cch3TeNRHuxml/?sfnsn=moNjoftimi në Faqen Zyrtare të Facebook të Këshillit Bashkiak Gjirokastër31.05.2022Hotel "Cajupi"12:0014:002 oreMbledhje e RadhesI hapurhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-includes/images/media/document.pnghttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-includes/images/media/document.png
Nr8/Viti 2022https://www.facebook.com/110290420777831/posts/pfbid0VnqxPjtpkstxQBpkAsL8aYCNwMJ1NF65k9yWfP82H2UWCc4vcPPVK5htjBsN1ySAl/?sfnsn=moNjoftimi në Faqen Zyrtare të Facebook të Këshillit Bashkiak Gjirokastër05.07.2022Hotel "Cajupi"12:0014:152ore 15 minMbledhje e RadhesI hapurhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-includes/images/media/document.pnghttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-includes/images/media/document.png
Nr9/Viti 2022Njoftimi në Faqen Zyrtare të Facebook të Këshillit Bashkiak Gjirokastër31.08.2022Hotel "Cajupi"12:0012:5252 minMbledhje e RadhesI hapurhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/02/Njoftim-i-mbledhjes-se-Keshillit-Bashkiak-31.08.2022.pdfhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/02/Procesverbali-i-mbledhjes-31.08.2022.pdf
Nr10/Viti 2022Zyrtare të Facebook të Këshillit Bashkiak Gjirokastër16.09.2022On-line12:0012:4545 minMbledhje jashte Radhehttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/02/Njoftim-per-mbledhje-jashte-radhe-te-Keshillit-Bashkiak-16.09.2022.pdfhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/02/Procesverbali-i-mbledhjes-16.09.2022.pdf
Nr1/Viti 2023Zyrtare të Facebook të Këshillit Bashkiak Gjirokastër09.01.2023Hotel "Cajupi"14:0015:201 ore 20 minMbledhje jashte RadheI hapur
Nr2/Viti 2023http://njoftimi%20i%20mbledhjes%2031.01%202023/Njoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër31.03.2023Hotel "Cajupi"12:1012:5444minMbledhje e RadhesI hapurhttp://njoftimi%20i%20mbledhjes%2031.01%202023/http://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/05/procesverbal-31.01.2023.pdf
Nr3/Viti 2023http://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/02/mbledhja-28.02.2023.docxNjoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër28.02.2023Hotel "Cajupi"12:0913:101 oreMbledhje e RadhesI hapurhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/02/mbledhja-28.02.2023.docxhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/05/Procesverbal-i-mbledjes-28.02.2023.pdf
Nr4/Viti 2023http://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/03/njoftimi-31.03-1.pdfNjoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër31.03.2023Hotel "Cajupi"13:0014:051 ore 05minMbledhje e RadhesI hapurhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/03/njoftimi-31.03-1.pdfhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/05/procesverbal-mars.pdf
Nr5/Viti 2023http://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/04/njoftimi-28.04.pdfNjoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër28.04.2023Hotel "Cajupi"12:2513:251oreMbledhje e Radheshapurhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/04/njoftimi-28.04.pdfhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/05/Procesverbal-prill.pdf
Nr6/Viti 2023Njoftim per bledhjen e Keshillit te Bashkise Gjirokaster date 31.05.2023Njoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër31.05.2023Salla e Keshillit te Qarkut12:0012:5555 minMbledhje e RadheshapurNjoftim per bledhjen e Keshillit te Bashkise Gjirokaster date 31.05.2023PROCESVERBAL
Nr7/Viti 2023http://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/06/rinjoftim.pdfNjoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër16.06.2023Universiteti Rqrem Cabej11:3514:002:30Mbledje e Konstituimit te Keshillit Bashkiakhapurhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/06/rinjoftim.pdfhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/09/proces-verbal-16.06.2023.pdf
Nr8/Viti 2023http://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/07/njoftimi-31.07.pdfNjoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër31.07.2023Universiteti Rqrem Cabej12:0013:401:40Mbledhje e Radheshapurhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/07/njoftimi-31.07.pdfhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/09/Proces-Verbal-07.2023.pdf
Nr9/Viti 2023http://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/09/Njoftim-Axhent-31.08.2023.pdfNjoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër31.08.2023Universiteti Rqrem Cabej12:0014:102:10Mbledhje e Radheshapurhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/09/Njoftim-Axhent-31.08.2023.pdfhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/10/procesverbal-i-dates-31.08.2023.pdf
Nr10/Viti 2023http://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/10/NJOFTIMI-I-MBLEDHJES-05.10.2023.pdfNjoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër05.10.2023Universiteti Rqrem Cabej12:0013:451:45Mbledhje e Radhes e muajit shtatorehapurhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/10/NJOFTIMI-I-MBLEDHJES-05.10.2023.pdfPROCESVERBALI
Nr11/Viti 2023http://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/11/njoftim-i-mbledhjes-07.11.2023.pdfNjoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër07.11.2023Universiteti Rqrem Cabej12:0514:152:10Mbledhje e Radhes e muajit tetorehttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/11/njoftim-i-mbledhjes-07.11.2023.pdfhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/12/proces-verbal-date-07.11.2023.pdfPROCES VERBAL 07.11.2023
Nr12/Viti 2023http://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/12/Njoftim-per-mbledhje-dt-14.12.2023.pdfNjoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër14.12.2023Universiteti Rqrem Cabej12:0013:251:25Mbledhje e Radhes e muajit dhjetorhapurhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2023/12/Njoftim-per-mbledhje-dt-14.12.2023.pdfPROCES VERBALI 14.12.2023
Nr1/Viti 2024http://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2024/01/rendi-i-dites.pdfNjoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër31.01.2024Universiteti Rqrem Cabej12:1513:0045 minMbledhje e Radhes e muajit Janarhapurhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2024/01/rendi-i-dites.pdfhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2024/02/20240205133424477.pdfPROCESVERBALI
Nr2/Viti 2024http://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2024/02/njoftimi-19.02.pdfNjoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër27.02.2024Universiteti Rqrem Cabej12:0013:251:25Mbledhje e Radhes e muajit Shkurthapurhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2024/02/njoftimi-19.02.pdfProces Verbal 27.02.2024
Nr3/viti 2024http://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2024/04/rendi-i-dites.pdfNjoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër29.03.2024Universiteti Rqrem Cabej12:0013:301:30Mbledhje e Radhes e muajit Marshapurhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2024/04/rendi-i-dites.pdfPROCESVERBALI 29.03.2024
Nr4/viti 2024http://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/njoftimi-1.-30.04.pdfNjoftimi në Faqen Zyrtare të Këshillit Bashkiak Gjirokastër30.04.2024Universiteti Rqrem Cabej12:0013:101:10Mbledhje e Radhes e muajit Prillhapurhttp://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2024/05/njoftimi-1.-30.04.pdfPROCESVERBALI 30.04.2024

 

TAKIMET PUBLIKE NË LIDHJE ME MBLEDHJEN E KËSHILLIT

"Nr. Mbledhjes
(viti___)"
"Njoftimi
(lidhja për shkarkim)"
Vendi i mbajtjes së takimit
Data e mbajtjes së takimit
"Video
(lidhja)"
"Procesverbali
(lidhja për shkarkim)"

Comments are closed.

Close Search Window