3RD REGIONAL GRANTS CALL – DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN ART RESIDENCY PROGRAM

http://www.swissculturalfund.al/3rgc/

 

PONT – CEPF COOPERATION ON PRESPA

https://www.pont.org/wp-content/uploads/2020/01/PONT_CEPF-Joint-Call_final-1.pdf

 

Cultural Cooperation Projects in the Western Balkans 2019 (submission deadline: 17 March 2020)

http://europa.ba/?p=67197

 

Second Call for Proposals within the Interreg – IPA CBC Programme Greece – the Republic of North Macedonia launched (submission deadline: 10 March 2020)

http://www.ipa-cbc-programme.eu/call-for-proposals/2_2nd–Call-for-Project-Proposals-(Targeted—Restricted)

 

Fifth targeted Call for Proposals within the Interreg – IPA CBC Programme Greece – Albania launched (submission deadline: 24 February 2020)

https://greece-albania.eu/blog/news/extension-the-submission-deadline-for-the-5th-call-for-proposal

 

Horizon 2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;

 

Më datën 28 tetor 2019, Fondi i Ballkanit Perëndimor (WBF) shpalli Thirrjen e 3-të për Projekte Rajonale.

Shpallja e kësaj Thirrje të 3-të është një moment historik i rëndësishëm në jetën e Fondit, pasi synon zbatimin e suksesshëm të objektivave të tij thelbësorë, duke u konsideruar një instrument themelor për të forcuar bashkëpunimin rajonal në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe lidhjet “people to people”.

Për më shumë informacion klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://westernbalkansfund.org/wbf-3nd-call/

 

08.11.2019

https://gazetamapo.al/deutsche-gesellschaft-fur-internationale-zusammenarbeit-gmbh-giz/

 

Më datën 28 tetor 2019, Fondi i Ballkanit Perëndimor (WBF) shpalli Thirrjen e 3-të për Projekte Rajonale.

Shpallja e kësaj Thirrje të 3-të është një moment historik i rëndësishëm në jetën e Fondit, pasi synon zbatimin e suksesshëm të objektivave të tij thelbësorë, duke u konsideruar një instrument themelor për të forcuar bashkëpunimin rajonal në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe lidhjet “people to people”.

Për më shumë informacion klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://westernbalkansfund.org/wbf-3nd-call/

 

CALL 2020 – CEI Advanced Training Programme for Young Professionals

Nisma e Evropes Qendrore (CEI) ka shpallur edicionin 2020 te “Thirrje per pjesemarrje te profesionisteve te rinj ne Programin e trajnimit te avancuar pergjate punes nga vendet anetare te Nismes se Evropes Qendrore”. Thirrja eshte per 3 vende nga fushat e meposhtme:

  1. Marredhenie me Jashtme dhe Nderlidhese, perfshire aktivitetet/evenimentet e NEQ-it – Ref. code LER
  2. Komunikim, perfshire aktivitetet/evenimentet e NEQ-it– Ref. code COM
  3. Menaxhimi i projekteve te Bashkimit Evropian – Ref. code EUPM

Per me shume informacion, lexoni materialin bashkengjitur.

 

H2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding

 

COSME
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cosme-open-calls-proposals

 

Creative Europe
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls_en

 

Europe for Citizens
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en

 

EU for municipalities
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1569848629915&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=166359

 

Employment and Social Innovation – EaSI
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en&furtherCalls=yes&callType=2

 

Justice Programme
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just

 

Erasmus Plus
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en

 

Support to enhance the quality of journalism in Albania
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1569848565157&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35357&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=166354

 

World Vision
https://eeas.europa.eu/delegations/albania/66920

Comments are closed.

Close Search Window