Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 31.02.2024

Njoftime|

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 31.05.2024... Read More → Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 31.02.2024

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 30.04.2024

Njoftime, Uncategorized|

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 30.04.2024... Read More → Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 30.04.2024

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 27.02.2024

Njoftime|

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 27.02.2024... Read More → Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 27.02.2024

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 31.01.2024

Njoftime|

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 31.01.2024... Read More → Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 31.01.2024

Njoftim Thirrje.

Uncategorized|

... Read More → Njoftim Thirrje.

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 14.12.2023

Njoftime|

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 04.12.2023... Read More → Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 14.12.2023

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 04.12.2023

Njoftime|

... Read More → Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date: 04.12.2023

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date : 07.11.2023

Uncategorized|

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date : 07.11.2023... Read More → Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date : 07.11.2023

Njoftim per Konsultim Publik

Shpallje|

Njoftim per Konsultim Publik... Read More → Njoftim per Konsultim Publik

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date : 05.10.2023

Njoftime|

... Read More → Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date : 05.10.2023

Close Search Window