Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date:31.07.2023

Njoftime|

... Read More → Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date:31.07.2023

Rinjoftim per njoftimin e Mbledhjes se Keshillit te Bashkise date 16.06.2023

Njoftime|

... Read More → Rinjoftim per njoftimin e Mbledhjes se Keshillit te Bashkise date 16.06.2023

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise Date 16.06.2023

Njoftime|

... Read More → Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise Date 16.06.2023

Njoftim per bledhjen e Keshillit te Bashkise Gjirokaster date 31.05.2023

Njoftime|

... Read More → Njoftim per bledhjen e Keshillit te Bashkise Gjirokaster date 31.05.2023

Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Gjirokastër në kuadër të Projektit “Projekti për Zhvillimin e Integruar Urban dhe Turistik”

Njoftime|

Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Gjirokastër në kuadër të Projektit “Projekti për Zhvillimin e... Read More → Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Gjirokastër në kuadër të Projektit “Projekti për Zhvillimin e Integruar Urban dhe Turistik”

Njoftim Mbledhje Keshilli Bashkiak 31.03.2023

Njoftime|

... Read More → Njoftim Mbledhje Keshilli Bashkiak 31.03.2023

Njoftim për mbledhjen jashtë radhe të Këshillit të Bashkisë Gjirokastër datë 10.01.2023.

Njoftime|

Në zbatim të ligjit Nr 139/ 2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 53, Rregullores së Këshillit... Read More → Njoftim për mbledhjen jashtë radhe të Këshillit të Bashkisë Gjirokastër datë 10.01.2023.

Plani Vendor i Veprimit per Barazi

Njoftime|

Ky dokument paraqet Planin Vendor të Veprimit për Barazi, Përfshirje dhe Pjesëmarrjen e Romëve dhe... Read More → Plani Vendor i Veprimit per Barazi

Njoftim për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Gjirokastër datë 16.12.2022

Njoftime|

Në zbatim të ligjit Nr 139/ 2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 53, si dhe Rregullores së... Read More → Njoftim për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Gjirokastër datë 16.12.2022

Aplikime per Programet e Strehimit Social

Njoftime|

Bashkia Gjirokaster Aplikime per Programet e Strehimit Social Klikoni linkun me poshte.... Read More → Aplikime per Programet e Strehimit Social

Close Search Window