Linja Lagje 18 Shtator – Sheshi i Cerzit Topulli

Nisja nga Sheshi i Cercizit: Fillon ne oren 07:00 cdo nje ore deri ne oren 16:00 dhe nga ora 16:00 cdo dy ore deri ne oren 20:00

Kthimi nga 18 Shtatori: Fillon ne oren 07:30 cdo nje ore deri ne oren 16:30 dhe nga ora 18:30 deri ne oren 20:30

 

Linja nr 1 Dunavat – 18 Shtatori (cdo 30 min)

Nisja nga Dunavati: Fillon ne oren 06:45 dhe perfundon ne oren 21:45

Kthimi nga 18 Shtatori: Fillon ne oren 07:15 dhe perfundon ne 21:15

 

Linja nr 2 Lagjia 18 Shtatori – Dunavat (cdo 30 min)

NIsja nga 18 Shtatori: Fillon ne oren 07:45 dhe perfundon ne oren 15:45

Kthimi nga Dunavati: Fillon ne oren 07:15 dhe perfundon ne 16:15

 

Linja  nr 1 Manalat-18 Shtatori (cdo 30 min)

Nisja nga Manalati: Fillon ne oren 06:30 / 07:00 deri ne oren 21:00

Kthimi nga 18 Shtatori: Fillon ne oren 07:30 deri ne oren 21:30

 

Linja nr 2 Lagjia 18 Shtatori-Manalat (cdo 30 min)

Nisja nga Lagjia 18 Shtatori:  Fillon ne oren 07:00 deri ne oren 21:00

Kthimi nga Malati: Fillon ne oren 07:30 deri ne oren 21:30

 

Linja 18 Shtatori- Lagjia Cfake (cdo nje ore)

Nisja nga Lagjia 18 Shtatori: Fillon ne oren 07:35 deri ne oren 20:35

Kthimi nga Lagjia Cfake: Fillon ne oren 07:00 deri ne oren 20:00

 

Linja Sheshi Cercizit (Qarku)- Lagjia Granice –Lagjia 18 Shtatori- SMT

Nisja nga Sheshi I Cercizit: Fillon ne oren 07:00 deri ne oren 19:00

Kthimi nga ish- SMT: Fillon ne oren 07:25 deri ne oren 19:25

 

Linja Lagje 18 Shtatori- Virua – 18 Shtatori- Sheshi I Cercizit 

Nisja nga 18 Shtatori per ne Virua: Fillon ne oren  07:00 deri ne oren 15:00

Kthimi nga Virua: Fillon ne oren 07:30 deri ne oren 15:30

Nisja nga 18 Shtatori per tek Sheshi I Cercizit: Fillon ne oren 07:40 deri ne oren 15:40

Kthimi nga Sheshi I Cercizit per ne 18 Shtatori: Fillon ne oren 07:50 deri ne oren 15:50

 

Linja Sheshi Cerciz Topulli-18 Shtatori – Qafa Granice- Gerhot- Lagjia 18 Shtatori 

Nisja nga Sheshi Cerciz Topulli: Fillon ne oren 07:15 deri ne oren 14:15

Kthimi nga 18 Shtatori: Fillon ne 08:00 deri ne oren 14:00

Comments are closed.

Close Search Window