Ligji Nr.139/2015

Neni 51

Të drejtat e këshilltarit

Pika 1. Këshilltari kryen funksionin me shpërblim mujor të barabartë me 10 përqind të pagës mujore të kryetarit të bashkisë përkatëse.

Shpërblimi mujor për Këshilltarët e Këshillit Bashkiak të Gjirokastrës është 9980 Lekë

Comments are closed.

Close Search Window