1. Statistika te ndryshme
  2. Rregjistri i pjesemarjes se keshilltareve ne mbledhjet e KB dhe komisioneve
  3. Rregjistri i donacioneve ndaj keshillit. Rregjistra te tjere.
  4. Njoftimet- Njoftimet per Qytetaret, Bizneset, Vizitoret.
  5. Rregjistri i Mbledhjeve te Keshillit Bashkiak.

Comments are closed.

Close Search Window