1. Regjistri i kerkesave per informacion derguar Keshillit Bashkiak.

2. Formatet, Procedurat, Afatet, Tarifa, Adresa e dorezimit te kerkeses per informacion; Rastet e kufizimit te se drejtes per informim dhe ato te perfitimit falas te informacionit.(permbledhje nga regullorja e KB,lidhja per rregulloren).

Comments are closed.

Close Search Window