1.Formatet : Format – KERKESE (2)  FORMULAR ANKESE 

2.procedura, afatet: Per procedura dhe afatet klini linkun e rregullores te ankesave dhe kerkesave. http://bashkiagjirokaster.gov.al/wp-content/uploads/2021/11/Rregullore-Ankesat-Kerkesat-Peticionet-Iniciativa-Verejtjet.pdf

3.adresa per dorezimin e ankeses, kerkeses se pergjithshme.

a) yzoetleva69@gmail.com (sekretari i keshillit bashkiak)

b) Zyra e protokollit prane bashkise Gjirokaster. (Bashkia Gjirokaster, Sheshi  “Cerciz Topulli”  tel: +355 84263796

 

Comments are closed.

Close Search Window