Kryetaret e Fshatrave

 

Keshillat Komunitare te Lagjeve ( K.K ). Anetaret, Nderlidhesi Komunitar (kontakte).

Mbledhjet e K.K (njoftimi, rendi i dites).

Comments are closed.

Close Search Window