Njoftim Mbledhje Keshilli Bashkiak 31.03.2023

Njoftime|

... Read More → Njoftim Mbledhje Keshilli Bashkiak 31.03.2023

RREGULLORE PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE, SI DHE DEKLARIMIN E PASURIVE NË USHTRIMIN E FUNKSIONEVE PUBLIKE NË BASHKINË GJIROKASTËR

Transparenca|

RREGULLORE PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE, SI DHE DEKLARIMIN E PASURIVE NË USHTRIMIN E... Read More → RREGULLORE PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE, SI DHE DEKLARIMIN E PASURIVE NË USHTRIMIN E FUNKSIONEVE PUBLIKE NË BASHKINË GJIROKASTËR

Njoftim për mbledhjen jashtë radhe të Këshillit të Bashkisë Gjirokastër datë 10.01.2023.

Njoftime|

Në zbatim të ligjit Nr 139/ 2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 53, Rregullores së Këshillit... Read More → Njoftim për mbledhjen jashtë radhe të Këshillit të Bashkisë Gjirokastër datë 10.01.2023.

Plani Vendor i Veprimit per Barazi

Njoftime|

Ky dokument paraqet Planin Vendor të Veprimit për Barazi, Përfshirje dhe Pjesëmarrjen e Romëve dhe... Read More → Plani Vendor i Veprimit per Barazi

Njoftim për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Gjirokastër datë 16.12.2022

Njoftime|

Në zbatim të ligjit Nr 139/ 2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 53, si dhe Rregullores së... Read More → Njoftim për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Gjirokastër datë 16.12.2022

Aplikime per Programet e Strehimit Social

Njoftime|

Bashkia Gjirokaster Aplikime per Programet e Strehimit Social Klikoni linkun me poshte.... Read More → Aplikime per Programet e Strehimit Social

Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Gjirokaster

Uncategorized|

Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Gjirokaster Klikoni linkun me poshte.... Read More → Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Gjirokaster

Njoftim Mbledhje Keshilli Bashkiak date 30.09.2022

Njoftime|

Lënda: Njoftim për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Gjirokastër datë  30.09.2022 Në zbatim të... Read More → Njoftim Mbledhje Keshilli Bashkiak date 30.09.2022

Dokument orientues për përfshirjen e rinisë në planet lokale Bashkia Gjirokastër

Njoftime|

Hartimi i këtij dokumenti vjen si nevojë e kompetencave dhe përgjegjësive të shtuara të organeve... Read More → Dokument orientues për përfshirjen e rinisë në planet lokale Bashkia Gjirokastër

Gjirokastra në të dielën e radhës pa makina

Aktivitete, Aktualitet|

... Read More → Gjirokastra në të dielën e radhës pa makina

Close Search Window