Konsultime Publike|

Vazhduam me Njësinë Administrative Lazarat dëgjesat publike për projektbuxhetin 2022 dhe së bashku me përfaqësuesit e komunitetit diskutuam për investimet në këtë zonë. Vitin e ardhshëm fshati Lazarat furnizohet me ujë të pijshëm nga ujësjellësi i ri .Në këtë njësi administrative prioritet per 2022 do të jetë mirëmenazhimi i mbetjeve urbane, sistemimi i përroit të Sopotit, investimet në rrjetin e ndriçimit publik dhe segmentet rrugore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window