Njoftim per Mbledhjen e Keshillit date: 31.08.2023

Njoftime|

... Read More → Njoftim per Mbledhjen e Keshillit date: 31.08.2023

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date:31.07.2023

Njoftime|

... Read More → Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise date:31.07.2023

Rinjoftim per njoftimin e Mbledhjes se Keshillit te Bashkise date 16.06.2023

Njoftime|

... Read More → Rinjoftim per njoftimin e Mbledhjes se Keshillit te Bashkise date 16.06.2023

Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise Date 16.06.2023

Njoftime|

... Read More → Njoftim per Mbledhjen e Keshillit te Bashkise Date 16.06.2023

Njoftim per bledhjen e Keshillit te Bashkise Gjirokaster date 31.05.2023

Njoftime|

... Read More → Njoftim per bledhjen e Keshillit te Bashkise Gjirokaster date 31.05.2023

Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Gjirokastër në kuadër të Projektit “Projekti për Zhvillimin e Integruar Urban dhe Turistik”

Njoftime|

Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Gjirokastër në kuadër të Projektit “Projekti për Zhvillimin e... Read More → Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Gjirokastër në kuadër të Projektit “Projekti për Zhvillimin e Integruar Urban dhe Turistik”

VENDIM PER PERCAKTIMIN E VENDEVE PUBLIKE NE TERRITORIN E BASHKISE GJIROKASTER PER AFISHIMIN PREJ PARTIVE POLITIKE SUBJEKTEVE ZGJEDHORE TE MATERJALEVE PROPAGANDISTIKE PER ZGJEDHJET VENDORE, DATE 14 MAJ 2023

Shpallje|

... Read More → VENDIM PER PERCAKTIMIN E VENDEVE PUBLIKE NE TERRITORIN E BASHKISE GJIROKASTER PER AFISHIMIN PREJ PARTIVE POLITIKE SUBJEKTEVE ZGJEDHORE TE MATERJALEVE PROPAGANDISTIKE PER ZGJEDHJET VENDORE, DATE 14 MAJ 2023

Njoftim Mbledhje Keshilli Bashkiak 31.03.2023

Njoftime|

... Read More → Njoftim Mbledhje Keshilli Bashkiak 31.03.2023

RREGULLORE PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE, SI DHE DEKLARIMIN E PASURIVE NË USHTRIMIN E FUNKSIONEVE PUBLIKE NË BASHKINË GJIROKASTËR

Transparenca|

RREGULLORE PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE, SI DHE DEKLARIMIN E PASURIVE NË USHTRIMIN E... Read More → RREGULLORE PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT TË INTERESAVE, SI DHE DEKLARIMIN E PASURIVE NË USHTRIMIN E FUNKSIONEVE PUBLIKE NË BASHKINË GJIROKASTËR

Njoftim për mbledhjen jashtë radhe të Këshillit të Bashkisë Gjirokastër datë 10.01.2023.

Njoftime|

Në zbatim të ligjit Nr 139/ 2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 53, Rregullores së Këshillit... Read More → Njoftim për mbledhjen jashtë radhe të Këshillit të Bashkisë Gjirokastër datë 10.01.2023.

Close Search Window