Ndërhyrje|

Rehabilitimi dhe mirëfunksionimi i rrjetit të ndriçimit publik është një prej prioriteteve të Bashkisë Gjirokastër.

Në qytet dhe njësitë administrative punohet për mirëmbajtjen e pikave të ndriçimit rrugor dhe vendosjen e llambave LED. Domosdoshmëri është mosdëmtimi i rrjetit të ndriçimit publik nga qytetarë të papërgjegjshëm. Bashkia Gjirokastër çdo ditë në shërbim të komunitetit !

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window