Ndërhyrje|

Punës sonë për rikthimin e aeroportit të Gjirokastrës në një hapësirë të përshtatshme për fluturimet sportive dhe turistike i është shtuar sot edhe një kontribut i çmueshëm i ambasadës italiane në Tiranë. Bashkë me ambasadorin Fabrizio Bucci dhe atasheun ushtarak pritëm disa materiale dhe pajisje logjistike për të rritur sigurinë në aeroport. Italia nuk është vetëm një vend mik i yni, por edhe një kontributor i madh me investime dhe donacione në projekte të ndryshme.
Falënderues pa masë!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window