Uncategorized|

Strukturat e Emergjencave Civile në Bashkinë Gjirokastër, janë në gatishmëri për të ndihmuar banorët, në situatat kur iu rrezikohet jeta dhe pasuria materiale. Shërbimi për Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpëtimi është në mbështetje të komunitetit, në rastet e vatrave të zjarreve, përmbytjeve dhe aksidenteve rrugore.

Gjatë vitit 2020 shërbimi zjarrfikës ndërmori 245 operacione, 85 prej të cilave ndërhyrje shpëtimi.

Reparti zjarrfikës disponon kapacitetet njerëzore dhe infrastrukturën teknike, për të ndërhyrë me efikasitet në situatat e emergjencave civile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window