Uncategorized|

Në institucionet e arsimit parauniversitar, në Bashkinë e Gjirokastrës ka rinisur procesi mësimor, ndërsa janë siguruar kushtet e duhura për zhvillimin e tij.

Në 30 godinat e kopshteve dhe shkollave në qytet dhe njësitë administrative është siguruar ngrohja si dhe punohet për mirëmbajtjen e tyre.

Prioritet ngelet respektimi i masave anti-Covid 19. Është kryer higjienizimi i mjediseve dhe furnizimi i institucioneve arsimore me sasinë e nevojshme të dezinfektantëve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window