Ndërhyrje|

Punimet e kryera nga strukturat e Bashkisë Gjirokastër për rehabilitimin e rrjetit të KUZ-ve, në qytet dhe njësitë administrative, po evitojnë problematikat e mbartura në vite për komunitetin.

Stafi teknik i Ujësjellës-Kanalizime, ka ndërhyrë për mirëmbajtjen e kolektorëve të ujërave të ndotura në lagjet “Varosh” dhe “Blloku i furrave”.

Gjithashtu në përgjigje të shqetësimit të banorëve,  është punuar edhe në Njësinë Administrative Lunxhëri. Bashkia Gjirokastër çdo ditë në shërbim të komunitetit !

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window