Aktivitete|

Përgjatë muajit tetor, Bashkia Gjirokastër po organizon një program aktivitetesh, të cilat kanë në qendër librin dhe artet. Biblioteka “Apostol Meksi” në bashkëpunim me shkollat ka zhvilluar  disa organizime me logon “Tetori letrar dhe artistik”. Pjesë e tyre janë aktivitete për letërsinë shqipe në vite, artin pamor, teatrin dhe kinematografinë shqiptare, promovimin e botimeve të autorëve gjirokastritë dhe biseda me nxënësit e talentuar në letërsi dhe arte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window