Aktualitet|

Në Ditën Ndërkombëtare të Muzeve, evidentuam punën dhe kontributin në vite të muzeumeve në Gjirokastër, për përkujdesjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë historike dhe kulturore. Simbolikisht vlerësova me “Certifikatë Mirënjohje” ciceronet Zana Mevlani,Vasilika Gushi,Teuta Kallajxhi,Dëshira Tena dhe Sajde Kallfa. Me zhvillimin e turizmit, muzeumet marrin vlera si stacione të rëndësishme të guidës turistike. Janë në fazën përmbyllëse investimet për rivitalizimin e Muzeut Etnografik dhe Muzeut “Kadare” ndërsa do të vazhdojmë ndërhyrjet në Muzeun e Armëve dhe Muzeun e Luftës së Ftohtë, për të krijuar mjedise me standarde bashkëkohore për vizitorët dhe turistët.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window