Ndërhyrje|

Mirëmbajtja e mjediseve të gjelbërta dhe çlodhëse është në fokus të punës, së strukturave të Bashkisë Gjirokastër. Në Parkun Natyror të Viroit po ndërhyhet për pastrimin nga mbetjet urbane, mbjelljen e pemëve të reja, etj. Vëmendje po i kushtohet mirëmbajtjes së lulishteve dhe shiritave të gjelbërt edhe në zona të tjera të qytetit. Bashkia Gjirokastër çdo ditë në shërbim të komunitetit !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window