Aktivitete|

Me ambasadorin e Japonisë në Shqipëri, Mitsuyuki Takada. Biseduam për mundësinë e mbështetjes në projekte të ndryshme dhe promovimin e Gjirokastrës si një destinacion për turistët japonezë që vijnë në vendin tonë. Ndonëse shumë larg prej këtu, Japonia është një vend që vazhdimisht e ka mbështetur Shqipërinë përmes programeve të ndryshme të zhvillimit,duke ofruar teknologji dhe përvojën e tyre të çmuar në disa fusha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window