Aktualitet|

📌 Edhe ju mund të jeni një aplikant për një nga grantet për StartUp apo Lehtësues. Mjafton një ide novatore dhe guxim! Jepi idesë tënde një frymë tjetër.
⏳ Koha ka nisur. Apliko deri më 5 Qershor 2022.
🔊 Kujdes! Ndiq këshillat më sipër, hap pas hapi, që aplikimi juaj të jetë i plotë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window