Ndërhyrje|

Bashkia Gjirokastër, po ndërhyn për rehabilitimin e rrjetit të ndriçimit publik në qytet dhe njësitë administrative. Në lagjen “Granicë” është punuar për mirëmbajtjen e pikave të ndriçimit rrugor dhe vendosjen e llambave LED, duke zgjidhur një problematikë të mbartur në vite për banorët. Investime të tilla në shërbim të komunitetit, do të vazhdojnë në zona të tjera të qytetit dhe fshatra.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window