Ndërhyrje|

Bashkia Gjirokastër ndërhyn për rehabilitimin e rezervuarëve dhe kolektorëve të vaditjes, në tokat bujqësore.

Në Njësinë Administrative Lunxhëri është punuar për pastrimin dhe sistemimin e rrjetit vaditës, në sipërfaqet bujqësore, të fshatit Krinë.

Ndërhyrje janë bërë edhe për mirëmbajtjen e pritave të rezervuarëve në këtë njësi administrative, që ka prioritet agroturizmin.

Bashkia Gjirokastër më shumë investime në fshatra !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window