Aktivitete|

🤝Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Gjirokastër, njoftojnë se në kuadër të “Programit për Zhvillimin e Integruar Urban dhe Turizmin”, financuar nga Banka Botërore, për projektin “Plani i Mobilitetit dhe Hartimi i Detajuar i Investimeve të Projekteve për Zhvillimin e Integruar Urban të Gjirokatrës” do të organizojnë një Dëgjesë Publike.

🕑Takimi do të realizohet ditën e martë, 21 Shtator, 2021 ora 10:00, tek Hotel “Kodra”, Gjirokastër. (Takimi do të realizohet në respektim të masave anti-COVID-19)😷

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window