Ndërhyrje|

Bashkia Gjirokastër është pjesë aktive e Planit Kombëtar të Pastrimit. Strukturat e bashkisë vazhdojnë pastrimin dhe sistemimin nga mbetjet urbane të zonave të ndryshme në qytet dhe njësitë administrative. Domosdoshmëri është sensibilizimi i komunitetit për depozitimin e mbetjeve urbane në vendet e përcaktuara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close Search Window