Rehabilitimi i mjediseve çlodhëse në shërbim të banorëve dhe turistëve.

Ndërhyrje|

, në këtë sezon vere, është ndër prioritetet e Bashkisë Gjirokastër. Ditët e fundit janë vendosur... Read More → Rehabilitimi i mjediseve çlodhëse në shërbim të banorëve dhe turistëve.

Mirëfunksionimi i sistemit vaditës në sipërfaqet bujqësore.

Ndërhyrje|

Mirëfunksionimi i sistemit vaditës në sipërfaqet bujqësore, gjatë periudhës së verës, është një... Read More → Mirëfunksionimi i sistemit vaditës në sipërfaqet bujqësore.

Strukturat e bashkisë Gjirokastër janë duke punuar për pastrimin nga bimësia në rrugët hyrëse dhe të brendëshme .

Ndërhyrje|

Në fshatin “Palokastër” Njësia  Administrative Cepo,strukturat e bashkisë Gjirokastër janë duke... Read More → Strukturat e bashkisë Gjirokastër janë duke punuar për pastrimin nga bimësia në rrugët hyrëse dhe të brendëshme .

Strukturat e bashkisë po punojnë për mirëmbajtjen e varrezave publike.

Ndërhyrje|

Strukturat e bashkisë po punojnë për mirëmbajtjen e varrezave publike,në qytet dhe njësitë... Read More → Strukturat e bashkisë po punojnë për mirëmbajtjen e varrezave publike.

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër po zbatojnë një plan të veçantë masash, për parandalimin e zjarreve të verës.

Ndërhyrje|

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër po zbatojnë një plan të veçantë masash, për parandalimin e zjarreve... Read More → Strukturat e Bashkisë Gjirokastër po zbatojnë një plan të veçantë masash, për parandalimin e zjarreve të verës.

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër mirëmbajnë godinat shkollore dhe sistemojnë mjedisin përreth tyre.

Ndërhyrje|

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër mirëmbajnë godinat shkollore dhe sistemojnë mjedisin përreth tyre.... Read More → Strukturat e Bashkisë Gjirokastër mirëmbajnë godinat shkollore dhe sistemojnë mjedisin përreth tyre.

Në Njësinë Administrative Lunxhëri, me mbështetjen e bashkisë, punohet për mirëmbajtjen e kolektorëve të vaditjes, në sipërfaqet bujqësore.

Ndërhyrje|

Në Njësinë Administrative Lunxhëri, me mbështetjen e bashkisë, punohet për mirëmbajtjen e... Read More → Në Njësinë Administrative Lunxhëri, me mbështetjen e bashkisë, punohet për mirëmbajtjen e kolektorëve të vaditjes, në sipërfaqet bujqësore.

Investimet për rikonstruksionin e terreneve sportivë, janë në fokus të Bashkisë Gjirokastër.

Ndërhyrje|

Investimet për rikonstruksionin e terreneve sportivë, janë në fokus të Bashkisë Gjirokastër. Instalimi... Read More → Investimet për rikonstruksionin e terreneve sportivë, janë në fokus të Bashkisë Gjirokastër.

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër, vazhdojnë pastrimin nga bimësia dhe mbetjet urbane, të mjediseve publike në qytet.

Ndërhyrje|

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër, vazhdojnë pastrimin nga bimësia dhe mbetjet urbane, të mjediseve... Read More → Strukturat e Bashkisë Gjirokastër, vazhdojnë pastrimin nga bimësia dhe mbetjet urbane, të mjediseve publike në qytet.

Bashkia Gjirokastër ndërhyn për rehabilitimin e rezervuarëve dhe kolektorëve të vaditjes, në tokat bujqësore.

Ndërhyrje|

Bashkia Gjirokastër ndërhyn për rehabilitimin e rezervuarëve dhe kolektorëve të vaditjes, në tokat... Read More → Bashkia Gjirokastër ndërhyn për rehabilitimin e rezervuarëve dhe kolektorëve të vaditjes, në tokat bujqësore.

Close Search Window