Strukturat e Bashkisë Gjirokastër, vazhdojnë pastrimin nga bimësia dhe mbetjet urbane, të mjediseve publike në qytet.

Ndërhyrje|

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër, vazhdojnë pastrimin nga bimësia dhe mbetjet urbane, të mjediseve... Read More → Strukturat e Bashkisë Gjirokastër, vazhdojnë pastrimin nga bimësia dhe mbetjet urbane, të mjediseve publike në qytet.

Bashkia Gjirokastër ndërhyn për rehabilitimin e rezervuarëve dhe kolektorëve të vaditjes, në tokat bujqësore.

Ndërhyrje|

Bashkia Gjirokastër ndërhyn për rehabilitimin e rezervuarëve dhe kolektorëve të vaditjes, në tokat... Read More → Bashkia Gjirokastër ndërhyn për rehabilitimin e rezervuarëve dhe kolektorëve të vaditjes, në tokat bujqësore.

Mirëmbajtja e mjediseve të gjelbërta dhe çlodhëse është në fokus të punës, së strukturave të Bashkisë Gjirokastër.

Ndërhyrje|

Mirëmbajtja e mjediseve të gjelbërta dhe çlodhëse është në fokus të punës, së strukturave të... Read More → Mirëmbajtja e mjediseve të gjelbërta dhe çlodhëse është në fokus të punës, së strukturave të Bashkisë Gjirokastër.

Në qytetin e Gjirokastrës vazhdon rehabilitimi i rrjetit të ndriçimit publik, në zona të ndryshme.

Ndërhyrje|

Në qytetin e Gjirokastrës vazhdon rehabilitimi i rrjetit të ndriçimit publik, në zona të ndryshme. Në... Read More → Në qytetin e Gjirokastrës vazhdon rehabilitimi i rrjetit të ndriçimit publik, në zona të ndryshme.

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër, po ndërhyjnë për mirëmbajtjen e objekteve historike dhe monumenteve të kulturës.

Ndërhyrje|

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër, po ndërhyjnë për mirëmbajtjen e objekteve historike dhe monumenteve... Read More → Strukturat e Bashkisë Gjirokastër, po ndërhyjnë për mirëmbajtjen e objekteve historike dhe monumenteve të kulturës.

Në Njësinë Administrative Cepo, vazhdon rehabilitimi i segmenteve rrugore në fshatra.

Ndërhyrje|

Në Njësinë Administrative Cepo, vazhdon rehabilitimi i segmenteve rrugore në fshatra. Mirëmbajtja dhe... Read More → Në Njësinë Administrative Cepo, vazhdon rehabilitimi i segmenteve rrugore në fshatra.

Bashkia Gjirokastër vazhdon investimet në njësitë administrative në shërbim të komunitetit.

Ndërhyrje|

Bashkia Gjirokastër vazhdon investimet në njësitë administrative në shërbim të komunitetit. Në... Read More → Bashkia Gjirokastër vazhdon investimet në njësitë administrative në shërbim të komunitetit.

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër mirëmbajnë rrugët karakteristike, në lagjet muzeale të qytetit.

Ndërhyrje|

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër mirëmbajnë rrugët karakteristike, në lagjet muzeale të qytetit.... Read More → Strukturat e Bashkisë Gjirokastër mirëmbajnë rrugët karakteristike, në lagjet muzeale të qytetit.

Bashkia Gjirokastër vazhdon investimet për rehabilitimin e rrjetit të ndriçimit publik, në qytet dhe njësitë administrative.

Ndërhyrje|

Bashkia Gjirokastër vazhdon investimet për rehabilitimin e rrjetit të ndriçimit publik, në qytet dhe... Read More → Bashkia Gjirokastër vazhdon investimet për rehabilitimin e rrjetit të ndriçimit publik, në qytet dhe njësitë administrative.

Ndërhyrjet e Bashkisë Gjirokastër, për rehabilitimin e rrugëve në njësitë administrative, po zgjidhin problematikat për lëvizjen e automjeteve dhe këmbësorëve.

Ndërhyrje|

Ndërhyrjet e Bashkisë Gjirokastër, për rehabilitimin e rrugëve në njësitë administrative, po zgjidhin... Read More → Ndërhyrjet e Bashkisë Gjirokastër, për rehabilitimin e rrugëve në njësitë administrative, po zgjidhin problematikat për lëvizjen e automjeteve dhe këmbësorëve.

Close Search Window