ADRISEISMIC|

Bashkia Gjirokastër si partnere në projektin ADRISEISMICQasje të reja për përmirësimin sizmologjik dhe rinovimin e qendrave historike urbane të Adriatikut dhe Jonit të Programit ndërkufitar Adrion do të zhvillojë seminarin e parë lokal(vendor) që do te mbahet online me ekspertët dhe palët e interesuara për të prezantuar projektin dhe rezultatet e arritura deri më tani.

Invitation

Agenda Adriseismic – 1st round of Workshops

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window