“Bukinistët”, edicioni i I-rë, në Gjirokastër.

Aktivitete|

Bashkia Gjirokastër më shumë aktivitete, për gjallërimin e qytetit të gurtë. “Bukinistët”,... Read More → “Bukinistët”, edicioni i I-rë, në Gjirokastër.

Mirëmbajtja e mjediseve të gjelbërta dhe çlodhëse është në fokus të punës, së strukturave të Bashkisë Gjirokastër.

Ndërhyrje|

Mirëmbajtja e mjediseve të gjelbërta dhe çlodhëse është në fokus të punës, së strukturave të... Read More → Mirëmbajtja e mjediseve të gjelbërta dhe çlodhëse është në fokus të punës, së strukturave të Bashkisë Gjirokastër.

Në qytetin e Gjirokastrës vazhdon rehabilitimi i rrjetit të ndriçimit publik, në zona të ndryshme.

Ndërhyrje|

Në qytetin e Gjirokastrës vazhdon rehabilitimi i rrjetit të ndriçimit publik, në zona të ndryshme. Në... Read More → Në qytetin e Gjirokastrës vazhdon rehabilitimi i rrjetit të ndriçimit publik, në zona të ndryshme.

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër, po ndërhyjnë për mirëmbajtjen e objekteve historike dhe monumenteve të kulturës.

Ndërhyrje|

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër, po ndërhyjnë për mirëmbajtjen e objekteve historike dhe monumenteve... Read More → Strukturat e Bashkisë Gjirokastër, po ndërhyjnë për mirëmbajtjen e objekteve historike dhe monumenteve të kulturës.

Në Njësinë Administrative Cepo, vazhdon rehabilitimi i segmenteve rrugore në fshatra.

Ndërhyrje|

Në Njësinë Administrative Cepo, vazhdon rehabilitimi i segmenteve rrugore në fshatra. Mirëmbajtja dhe... Read More → Në Njësinë Administrative Cepo, vazhdon rehabilitimi i segmenteve rrugore në fshatra.

Bashkia Gjirokastër vazhdon investimet në njësitë administrative në shërbim të komunitetit.

Ndërhyrje|

Bashkia Gjirokastër vazhdon investimet në njësitë administrative në shërbim të komunitetit. Në... Read More → Bashkia Gjirokastër vazhdon investimet në njësitë administrative në shërbim të komunitetit.

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër mirëmbajnë rrugët karakteristike, në lagjet muzeale të qytetit.

Ndërhyrje|

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër mirëmbajnë rrugët karakteristike, në lagjet muzeale të qytetit.... Read More → Strukturat e Bashkisë Gjirokastër mirëmbajnë rrugët karakteristike, në lagjet muzeale të qytetit.

Bashkia Gjirokastër vazhdon investimet për rehabilitimin e rrjetit të ndriçimit publik, në qytet dhe njësitë administrative.

Ndërhyrje|

Bashkia Gjirokastër vazhdon investimet për rehabilitimin e rrjetit të ndriçimit publik, në qytet dhe... Read More → Bashkia Gjirokastër vazhdon investimet për rehabilitimin e rrjetit të ndriçimit publik, në qytet dhe njësitë administrative.

Ndërhyrjet e Bashkisë Gjirokastër, për rehabilitimin e rrugëve në njësitë administrative, po zgjidhin problematikat për lëvizjen e automjeteve dhe këmbësorëve.

Ndërhyrje|

Ndërhyrjet e Bashkisë Gjirokastër, për rehabilitimin e rrugëve në njësitë administrative, po zgjidhin... Read More → Ndërhyrjet e Bashkisë Gjirokastër, për rehabilitimin e rrugëve në njësitë administrative, po zgjidhin problematikat për lëvizjen e automjeteve dhe këmbësorëve.

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër, vazhdojnë rehabilitimin e rrugëve të brendshme në qytet, të dëmtuara gjatë punimeve për ndërtimin e ujësjellësit të ri.

Ndërhyrje|

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër, vazhdojnë rehabilitimin e rrugëve të brendshme në qytet, të... Read More → Strukturat e Bashkisë Gjirokastër, vazhdojnë rehabilitimin e rrugëve të brendshme në qytet, të dëmtuara gjatë punimeve për ndërtimin e ujësjellësit të ri.

Close Search Window