Përfundon investimi për sistemimin e ujrave të bardha, në zonën përreth Pallatit të Sportit.

Ndërhyrje|

Përfundimi i investimit për sistemimin e ujrave të bardha, në zonën përreth Pallatit të Sportit, do... Read More → Përfundon investimi për sistemimin e ujrave të bardha, në zonën përreth Pallatit të Sportit.

Rehabilitimi i mureve mbajtës, përgjatë rrugëve të brendshme në lagjet “Dunavat”, “Palorto” dhe “Cfakë”.

Ndërhyrje|

Investojmë për shmangien e problematikave të erozionit, gjatë stinës së dimrit. Rehabilitimi i mureve... Read More → Rehabilitimi i mureve mbajtës, përgjatë rrugëve të brendshme në lagjet “Dunavat”, “Palorto” dhe “Cfakë”.

Sensibilizojmë qytetarët për vendosjen e maskës.

Aktualitet|

Sensibilizojmë qytetarët për vendosjen e maskës, duke nisur nga dita e sotme, në çdo ambjent jashtë... Read More → Sensibilizojmë qytetarët për vendosjen e maskës.

Drejtoria e Arsimit (Bashkia Gjirokastër) po ndërhyn për mirëmbajtjen e godinave shkollore dhe …

Uncategorized|

Drejtoria e Arsimit (Bashkia Gjirokastër) po ndërhyn për mirëmbajtjen e godinave shkollore dhe garantimin... Read More → Drejtoria e Arsimit (Bashkia Gjirokastër) po ndërhyn për mirëmbajtjen e godinave shkollore dhe …

Strukturat e emergjencave civile në Bashkinë Gjirokastër, janë në gatishmëri për të ndërhyrë në mbështetje të komunitetit…

Ndërhyrje|

Strukturat e emergjencave civile në Bashkinë Gjirokastër, janë në gatishmëri për të ndërhyrë në... Read More → Strukturat e emergjencave civile në Bashkinë Gjirokastër, janë në gatishmëri për të ndërhyrë në mbështetje të komunitetit…

Sërish kjo fundjavë na gjeti me zhurmë dhe alegri.

Aktivitete|

Sërish kjo fundjavë na gjeti me zhurmë dhe alegri. Me Open Cinema por edhe ekspozitë nga frymëzimet... Read More → Sërish kjo fundjavë na gjeti me zhurmë dhe alegri.

Materializojmë projektet e bashkëpunimit me Ambasadën Gjermane.

Aktivitete, Aktualitet|

Materializojmë projektet e bashkëpunimit me Ambasadën Gjermane, një ndër partnerët e rëndësishëm të... Read More → Materializojmë projektet e bashkëpunimit me Ambasadën Gjermane.

THIRRJE PËR PJESMARRJE NE TENDER – Objekti I kontratës/marrëveshjes kuadër : “Rikonstruksioni I teatrit “ Zihni Sako” Gjirokastër.

Shpallje|

  BASHKIA GJIROKASTËR   THIRRJE PËR PJESMARRJE NE TENDER   Emri dhe adresa e autoritetit... Read More → THIRRJE PËR PJESMARRJE NE TENDER – Objekti I kontratës/marrëveshjes kuadër : “Rikonstruksioni I teatrit “ Zihni Sako” Gjirokastër.

Open Tender Procedure for External Expertise (ADRISEISMIC/EXT.EXPERTISE/2020/01) under (INTERREG ADRION PROGRAMME)

Shpallje|

The Municipality of Gjirokastra, as part of the project “New approaches for seismic improvement and... Read More → Open Tender Procedure for External Expertise (ADRISEISMIC/EXT.EXPERTISE/2020/01) under (INTERREG ADRION PROGRAMME)

“Projektimi dhe Supervizimi i Sistemit të Muzeve” 

Aktualitet|

Fondi Shqipetar i Zhvillimit dhe Bashkia Gjirokaster, njoftojne se: Në kuadër të PZHIUT  ka perfunduar... Read More → “Projektimi dhe Supervizimi i Sistemit të Muzeve” 

Close Search Window