Aktivitete|

Të rinjtë, në qytetin e Gjirokastrës, janë bërë pjesë e Planit Kombëtar të Pastrimit. Ambientalistët e rinj punuan për largimin e mbetjeve urbane, në zonën përreth Urës së Ali Pashës, në lagjen “Dunavat”, një prej pikave të vizituara edhe nga turistët vendas dhe të huaj. Vazhdimisht të rinjtë në Gjirokastër kanë qenë iniciatorë të aktiviteteve për një mjedis të pastër.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window