Ndërhyrje|

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër, vazhdojnë rehabilitimin e rrugëve të brendshme në qytet, të dëmtuara gjatë punimeve për ndërtimin e ujësjellësit të ri. Në lagjen “Manalat II” është punuar për shtrimin dhe sistemimin e segmenteve rrugore, duke zgjidhur problematikën për qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e këmbësorëve. Ndërhyrje për mirëmbajtjen e rrugëve të brendshme, do të kryhen edhe në lagje të tjera, të qytetit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window