Ndërhyrje|

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër, vazhdojnë pastrimin nga bimësia dhe mbetjet urbane, të mjediseve publike në qytet.

Në lagjet “Punëtori”, “11 janari” dhe “Blloku i furrave”, është punuar për sistemimin dhe pastrimin nga bimësia të rrugëve të brendshme, shesheve dhe mjediseve të përbashkëta midis pallateve. Ndërhyrje të tilla janë kryer edhe përgjatë rrugëve kryesore, në zona të tjera të qytetit.

Bashkia Gjirokastër çdo ditë në shërbim të banorëve !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window