Ndërhyrje|

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër, vazhdojnë mirëmbajtjen e kolektorëve të kullimit në sipërfaqet bujqësore dhe përgjatë segmenteve rrugore. Në tokat bujqësore kryhet pastrimi dhe sistemimi i rrjetit të kullimit, për të parandaluar dëmet që shkaktojnë për fermerët përmbytjet gjatë stinës së dimrit. Gjithashtu po punohet për mirëmbajtjen e kolektorëve përgjatë rrugëve të brendshme në fshatra dhe njësitë administrative.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window