Ndërhyrje|

Strukturat e Bashkisë Gjiroka stër punojnë për mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit publik,në zona të ndryshme të qytetit.Në lagjet “ 18 Shtatori”,“Granicë”,“Kodra e Shtufit”,etj është ndërhyrë për rehabilitimin e rrjetit dhe zëvendësimin me llamba LED të pikave të dëmtuara, të ndriçimit rrugor.Vëmendje në këtë sezon turistik i kushtohet investimeve në rrjetin e ndriçimit publik dhe në zonën historike të qytetit.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window