Ndërhyrje|

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër po zbatojnë një plan të veçantë masash, për parandalimin e zjarreve të verës dhe evitimin e dëmeve që shkaktojnë për komunitetin.

Në njësitë administrative janë trajnuar grupet e vullnetarëve, të cilët ndihmojnë banorët për lokalizimin dhe shuarjen në kohë të zjarreve në pyje-kullota.

Shërbimi për Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpëtimi disponon efektivin dhe infrastrukturën e duhur teknike për të ndërhyrë me efikasitet, në situatat e emergjencave civile që mund të shkaktojnë vatrat e zjarreve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window