Ndërhyrje|

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër po ndërhyjnë për rehabilitimin e infrastrukturës rrugore në qytet dhe fshatra.

Për mirëmbajtjen e rrugëve të brendshme është punuar  në disa lagje të qytetit si “Zinxhira”, “Manalat”, etj.

Në Njësinë Administrative Cepo është ndërhyrë për rehabilitimin e segmenteve rrugore të fshatit Mashkullorë, ndërsa punime janë bërë edhe në rrugët e brendshme të fshatit Nokovë, Njësia Administrative Lunxhëri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window