Ndërhyrje|

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër, ndërhyjnë për mirëmbajtjen e godinave dhe mjediseve shkollore në njësitë administrative.Në shkollën “Bilal Golemi”, Njësia Administrative Cepo, punohet për sistemimin e këndit sportiv të saj.Punime janë kryer në shkollat e ndryshme në njësitë administrative të bashkisë, duke siguruar kushtet e duhura për zhvillimin e procesit mësimor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window