Ndërhyrje|

Strukturat e Bashkisë Gjirokastër mirëmbajnë rrugët karakteristike, në lagjet muzeale të qytetit. Krahas restaurimit të segmenteve të shtruara me kalldrëm, punohet edhe për rehabilitimin e mureve të gurta përgjatë tyre. Ndërhyrje të tilla janë kryer në lagjet “Palorto”, “Dunavat”, “Varosh”, etj duke evituar problematikat e shkaktuara nga erozioni dhe rrëshqitjet e tokës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window