Aktualitet|

Rreth 90 mijë turistë vendas dhe të huaj vizituan, gjatë vitit 2021, qytetin e Gjirokastrës dhe rrethinat. Përgjatë vitit të kaluar vizitueshmëria nga turistët regjistroi rritje duke tejkaluar vështirësitë e shkaktuara nga pandemia. Muzeu i Armëve dhe Muzeu i Luftës së Ftohtë, mirëpritën 7 mijë turistë vendas dhe të huaj. Nxitja dhe zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm është një prej prioriteteve kryesore të Bashkisë Gjirokastër.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window