Aktualitet|

Rijetëzimi i aeroportit të Gjirokastrës, është një prej prioriteteve të bashkisë, në funksion të zhvillimit të turizmit.

Aktualisht po ndërhyhet për sistemimin e pistës së aerodromit, në shërbim të fluturimeve turistike dhe sportive.

Vendosja në funksionim e tij, ka ndikim të rëndësishëm në jetën social-ekonomike, të rajonit të Gjirokastrës.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window