Ndërhyrje|

, në këtë sezon vere, është ndër prioritetet e Bashkisë Gjirokastër.

Ditët e fundit janë vendosur stolat e rinj të pushimit në mjediset e Parkut Natyror të Viroit, zonën historike dhe përgjatë rrugëve karakteristike përreth kalasë.

Vendosja e stolave dekorativë do të vazhdojë dhe në pjesë të tjera të qytetit ndërsa është domosdoshmëri mirëmbajtja dhe mosdëmtimi i tyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window