Aktualitet|

Nxito të vetëdeklarosh adresën e banesës tënde dhe nëpërmjet Postës Shqiptare përfito shërbimet publike që të nevojiten, drejtpërdrejtë në shtëpinë tuaj, pa vonesa dhe gabime.
Kryej vetëdeklarimin në
e-Albania https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=14419

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Search Window